Kontaktinformation

Kontaktinformation

Frågor om bef. infrastruktur

Telefon: 0200 - 43 00 00

Kontakt: https://privat.globalconnect.se/kundservice

Planering/information till nätägare gällande framtida grävning/frågor kring ett bef. remissärende 

Telefon: 0200 - 43 00 00

Kontakt: https://privat.globalconnect.se/kundservice

 

Skada av infrastruktu

Telefon: 075 - 100 01 40 (observera att detta nummer enbart gäller skador på kablar/skåp som är placerade utanför privat mark.

Om skadan skett på privat tomt ska anmälan göras till tjänsteleverantör.

Kontakt: https://privat.globalconnect.se/kundservice

Copyright © 2023 Geomatikk Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna.