Kontaktinformation

Kontaktinformation

Frågor om bef. infrastruktur

Telefon: 0923 650 00 

E-post: kommun@kalix.se

 

Planering/information till nätägare gällande framtida grävning/frågor kring ett bef.

remissärende

Telefon: 0923 650 00 

E-post: kommun@kalix.se

 

Skada av infrastruktur

Telefon: 0923 650 00 

E-post: kommun@kalix.se

Copyright © 2023 Geomatikk Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna.